Mokinių žiemos atostogų metu pradinių klasių mokytojos ir pagalbos mokiniui specialistės laiką skyrė asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui. Vasario 19 dieną pasisemti patirties apie ugdymo turinio atnaujinimą jos skubėjo į Klaipėdos Simono Dacho progimnaziją, kurios mokytojų komanda viena pirmųjų buvo pakviesta dalyvauti NŠA organizuojamuose mokymuose, skirtuose pasirengti dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas. Mokytojai, kurie pirmieji perprato atnaujintas BP, pasidalijo sukaupta patirtimi su mūsų mokyklos kolegėmis, svetingai vedžiojo po atnaujintas mokyklos erdves.

Vasario 20 d. mūsų mokyklos pedagogės drauge su ilgamečiais partneriais – Švėkšnos ,,Diemedžio“ ugdymo centro kolegomis dalyvavo pradinių klasių mokytojų metodinės grupės inicijuotoje Metodinėje dienoje ,,Projektinės – edukacinės veiklos ypatumai ugdymo procese“, kuri vyko Šilutės Hugo Šojaus dvaro muziejuje. Edukacijos ,,Lietuvininkų gyvenimas“ metu mokytojai gilino žinias apie Mažosios Lietuvos kultūrinį paveldą, išklausė kolegų pranešimų apie sėkmingai vykdomas projektines veiklas ugdymo įstaigose. Metodinę dieną vainikavo ekskursija su gide po dvaro muziejaus ekspozicijas.

Mokytojų įgytos žinios bus panaudotos tobulinant ugdymo procesą. Tad, kol mokiniai ilsisi, mokytojos mokosi.

Snieguolė Diekantienė
Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė