Kai su viltimi laukiame švenčių, šiltų akimirkų, artėjant joms prisiminkime spalvų spindėjimą Kalėdinėje eglutėje ir kaspinų vaivorykštes ant dovanų dėžučių, Kalėdų pasakas su gyvulėliai, prabilusiais žmogaus balsu…

Uždekime eglutės užgesusią žvakę ir viltį, ir džiaugsmą į maldą sudėtą, kad vėl nuostabieji vaikystės gerumo angelai Kalėdų varpais ir giesmėm suplazdėtų…
Gruodžio mėnesį mokykloje vyko tradiciniai Advento renginiai „Gerumo angelai“. Dėkojame visiems mokyklos bendruomenės nariams, dalyvavusiems gerumo akcijoje. Dalindamiesi patys tampame turtingesni.

Džiaugiamės ir dalinamės gruodžio 18 d. įvykusio adventinio vakaro akimirkomis. Dėkojame buvusiems kartu. Apsidairykime, juk šalia mūsų daugybė Gerumo angelų…

Rita Zdanevičienė
Etikos mokytoja metodininkė