Tarptautinis Nordplus Junior projektas
„Žalia šviesa – tvariai atiečiai“ (GreenLight – for a sustainable future)

Trukmė – 24 mėnesiai (2023 rugsėjis – 2025 rugpjūtis)
Koordinatorius: Lietuva, Šilutė (Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla)
Partneriai:
Danija, Vester Skerninge (Vester Skerninge Free School)
Suomija, Lappeenranta (Joutseno school)
Projekto numeris: NPJR-2023/10189

Pagrindiniai projekto tikslai:

  1. Ugdyti kompetencijas susijusias su socialiniu, aplinkosauginiu ir ekonominiu tvarumu ir plėtra.
  2. Bendravimas, tarpkultūrinės kompetencijos ir kultūrinis sąmoningumas.
  3. Verslumo įgūdžiai.
  4. IKT įgūdžiai, susiję su komunikacijos, produktų ir sklaidos kūrimu.
  5. Mokyklai: tarptautinės strategijos.
  6. Bendruomenei: bendradarbiavimas su vietos suinteresuotomis šalimis.

Projekto aprašymas: „Žalia šviesa – tvariai ateičiai“– tai bendradarbiavimo projektas tarp mokyklų iš Lietuvos, Suomijos ir Danijos. Visos trys mokyklos yra nedidelio miestelio ar kaimo vietovėse. Projektu  siekiama skatinti tarpkultūrinę bendravimo kompetenciją tarp mokinių.
Pasaulinės ateities prognozės verčia visuomenę mąstyti apie  tvarumą įvairiose sferose – tiek socialiniame, tiek ekonominiame, tiek aplinkosauginiame gyvenime. Dabartis vis labiau grindžiama tvarumo idėjomis, bet nėra atsisakoma ir tautinių tradicijų bei kultūros. Todėl švietimo sistema turi tam tikrą atsakomybę paruošti šiandienos jaunus žmones būti rytojaus piliečiais, priimančiais tvarius ir racionalius sprendimus.
Projekto tikslinė grupė – 5–7 klasių mokiniai.

Projekto veiklos: https://school-education.ec.europa.eu/lt/etwinning/projects/nordplus-greenlight-sustainable-future/twinspace

Aida Skarbalienė ir Rita Barkauskienė
Projekto vadovės

Šis projektas finansuojamas remiant „NordPlus“ programos lėšomis. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.