Erasmus+

Erasmus+ programos 1 pagrindinio veiksmo – asmenų mobilumo mokymosi tikslais projektas
„ALGORITMAS TVARUMUI“
(ALGORITHM FOR SUSTAINABILITY)

Dotacijos sutarties šalys: Nacionalinė agentūra „Švietimo mainų paramos fondas“ ir Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla

Projekto dotacijos sutarties numeris: 2023-1-LT01-KA122-SCH-000132488

Partneriai:
Graikija, Pyrgos Ileias (1 GYMNASIO PYRGOU,  Gymnasiarchou Douka 20, 27131 Pyrgos Ilias, Graikija)
Slovakija, Kosice (Zakladna skola, Haniska 290)
Portugalija, autonominis Madeiros regionas, Câmara de Lobos (Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas)

Projekto įgyvendinimo trukmė – 18 mėnesių (nuo 2023-12-01 iki 2025-05-31)

Projekto tikslai:
1. Ugdyti mokinių kompetencijas, reikalingas socialiniam, aplinkosauginiam ir ekonominiam tvarumui efektyvinti.
2. Užtikrinti efektyvų įtraukiojo ugdymo įgyvendinimą Šilutės M. Jankaus pagrindinėje mokykloje

Projekto veiklos:
Graikijoje: Graikijos mokykla yra įvardijama kaip „žalia“ ir joje mokiniai domėsis ekologišku energijos vartojimu, anglies dvideginio emisija. Mokiniai ieškos būdų, kaip kasdieniniame gyvenime vadovautis 17 darnaus vystymosi tikslais (vaikščiojimu, vietine produkcija ir t.t.). Mokslo ir technikos laboratorijoje mokiniai naudodamo „zero waste“ metodais, patys gamins muilą, dantų pasta, o atliekų šalinimo ir perdirbimo gamykloje įgys žinių apie rūšiavimą ir perdirbimą. Aplinkosauginio švietimo centre aplinkosauginio sąmoningumo paskaitėlese mokiniai susipažins su vietos biologine įvairove (flora ir fauna) bei jos saugojimo būdais. Ekonominio tvarumo mokysis aptardami lokaliai gaminamą produkciją Katakolo uoste. Lankydamiesi prie Kaiafos ežero su unikalia ekosistema mokiniai sužinos apie pelkių tvarkymą, o Senovės Olimpijos archeologinėje vietovėje – apie vandens naudojimą laikui bėgant. Pilietiškumo kompetencija bus vystoma per savanorystę sodinant medžius.

Slovakijoje: mokiniai lankys patyrimines biologijos, anglų kalbos ir meninio ugdymo pamokas, kurių metu studentai kurs projektus komandose (pavyzdžiui, dirbs su pakartotinai panaudotomis medžiagomis). Tvarkaraštis bus koreguojamas, kad atitiktų projekto tikslą ir mokinių kalbos kompetenciją. Slovakijos mokiniai svečiams taip pat parengs bendraamžių mokymą, kuriame pristatys savo patirtį su tvariu gyvenimo būdu ir šių metodų pritaikymu praktikoje mokykloje, leisdami lietuviams geriau pažinti Slovakijos mokyklą ir bendruomenę. Mokiniai aplankys netoli Košicės esantį ekologinį centrą, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas aplinkosauginiam švietimui. Popietėmis ir vakarais mokiniai užsiims naudingomis veiklomis, akcentuodami ekologiją, kultūrą, sveiką gyvenimo būdą (pvz. sporto turnyras, ekskursijos ir pan.). Dienos išvyka į Tatrų nacionalinį parką praturtins mokinių žinias apie Slovakijos gamtą ir jos apsaugą. Mokiniai bus mokomi Animoto.com įrankio, leidžiančio sukurti fotopasakojimą iš šios kelionės, kuri bus paskelbta projekto svetainėje. Viena diena bus paskirta teminei dienai, kuria siekiama sumažinti anglies pėdsaką, ir vietinio maisto dienai.

Portugalijoje: Portugalijos mokykloje mokiniai dalyvaus pamokose apie klimato kaitą ir kurs klimato kaitos rizikos žemėlapius bei plakatus, rašys elektroninius laiškus su prognozėmis tvariai ateičiai.Taip pat sukurs elektroninę knygą, kurioje dalinsis gerąja patirtimi ir būdais, mažinančiais CO2 emisiją mokykloje (aptars elektros energijos vartojimą, šildymą, popieriaus sunaudojimą ar atvykimo į mokyklą būdus bei mokyklinių atliekų, tokių kaip popierius, plastikas, elektronikos įrenginiai, tvarkymą). Taip pat partneriai kurs žaliąją erdvę mokykloje. Mokiniai sukurs elektroninę receptų knygą, kurioje dalinsis patiekalais iš vietinių produktų, o vėliau patys juos išmėgins. Taip pat dalyviai lankysis vietinėje atliekų rūšiavimo įmonėje.

Daugiau apie projektą ir jo rezultatus:
Twinspace platformoje: https://school-education.ec.europa.eu/lt/etwinning/projects/join-be-green/twinspace

Aida Skarbalienė ir Rita Barkauskienė
Projekto vadovės

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.