Šių metų kovo 21 d. mūsų mokykloje buvo vykdoma praktinių studijų diena „Pažįstu pasaulį ir kitus“. Šią dieną visas pasaulis mini skirtingų kojinių dieną, kurios tikslas – šviesti visuomenę apie Dauno sindromą turinčius žmones. Pasirinkdami šią datą, mes siekėme supažindinti mokinius ne tik su Dauno sindromu, bet ir su kitomis negalėmis.

Šios dienos tikslas buvo ne tik supažindinti mokinius, bet ir suteikti progą jiems patiems pamėginti pajusti, ką reiškia pasaulį pažinti kitaip – kai tu negali matyti arba girdėti, kai negali vaikščioti arba tau žiūrint į knygą raidės ima „šokti“. Visa mokyklos švietimo pagalbos specialistų komanda kartu su direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Šiaudvytiene aktyviai ieškojo geros valios žmonių, socialinių partnerių, kurie norėtų prisidėti prie šios gražios dienos. Todėl norime nuoširdžiai padėkoti Klaipėdos regos ugdymo centro specialistams, Šilutės vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnybos darbuotojoms, Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos specialistams, kineziterapeutui D. Kairiui, jogos trenerei D. Sungailaitei, logopedei E. Račienei, Lietuvos kurčiųjų draugijos atstovams, mokytojai R. Naujokienei, Šilutės sveikatos biuro specialistei R. Bertašienei, Švėkšnos „Diemedžio“ ugdymo centrui, Traksėdžių Šilojų mokyklai, Šilutės socialinių paslaugų centrui, Macikų socialinės globos namams, Neįgaliųjų centrui „Viltis“ ir VO „Gelbėkit vaikus“. Mokiniai turėjo galimybę pamatyti filmą „Kaip Titanikas mane išgelbėjo“, pasivaikščioti su baltąja lazdele, brailio raštu užrašyti savo vardą ar jį parodyti naudojant daktilį, pajusti kaniterapijos, jogos, kineziterapijos poveikį, o svarbiausia – pabūti bei pabendrauti su tais, kuriems labai reikia mūsų supratingumo ir palaikymo. Po numatytų veiklų mokiniai turėjo reflektuoti, savo mintis užrašyti ant „marškinėlių“, kuriais papuošė kabinetų duris.

Mūsų mokyklos švietimo pagalbos specialistų komandos tikslas, siekiant įgyvendinti įtraukiojo ugdymo principus, yra šviesti visą mokyklos bendruomenę apie ypatinguosius žmones. Šią dieną daugelis iš mūsų suprato, kad jiems reikia mūsų palaikymo, supratingumo ir pagalbos, bendravimo ir bendradarbiavimo.

Simona Griciūtė
specialioji pedagogė metodininkė