Jos jau artėja… Taip lauktos ir taip išsvajotos. Ateina, kad apgaubtų savo šiluma ir ramybe. Jos kviečia pabūti kartu…

Mokyklos muzikantai, dainorėliai, skaitovai, kolegos mokytojai, kartu besimokantys ukrainiečiai ir jų mokytoja, gruodžio 19 dieną visą bendruomenę pakvietė į Adventinį vakarą „Laukim Kalėdų kartu“. Renginio metu padėkojome už tradicinės gerumo akcijos metu surinktas dovanas, kurias perdavėme organizacijos Caritas atstovams. Susitelkėme, susikaupėme, susipažinome su ukrainiečių kalėdinėmis tradicijos ir savo širdis dar plačiau atvėrėme Atėjimui. Dėkojame visiems buvusiems kartu.

Tegul ateinančių švenčių šiluma paliečia ir Jūsų širdis, o gyvenimui suteikia naujų nuostabių spalvų. Tebūna šios šventės ypatingos!

Rita Zdanevičienė
etikos mokytoja metodininkė