Siekiant ugdymo turinio ir formų įvairovės, labai pravartu pasinaudoti Kultūros paso renginių platforma, edukacinėmis išvykomis, renginiais, kuriuos rengia miesto bibliotekos, muziejus, ir pasinaudoti kitomis ugdymo galimybėmis, išnaudojant miesto erdves. Šiais mokslo metais su įvairiomis klasėmis dalyvauta nuotolinėse ir tiesioginėse edukacijose.

5 a klasės mokiniai dalyvavo vienoje tiesioginėje veikloje pagal Kultūros pasą Kauno Maironio muziejuje ,,Maironio namų kodas“. Per edukacinį žaidimą vaikai po ekskursijos gido pasakojimo turėjo dar kartą pažinti ir atrasti poeto namų paslaptis. Nuotoliu surengtas susitikimas su Panevėčio lėlių teatro aktoriais, kurie ne tik parodė spektaklį pagal H.K.Anderseno pasaką ,,Sniego karalienė“, bet ir dalyvavo susitikime su mokiniais. Tarp aktorių – du aktoriai iš Ukrainos. Jie pasidalino nerimu dėl karo savo tėvynėje. Penktokai pademonstravo savo sukurtus palaikymo ženklus kovojančiai šaliai. Dažnai pasigirsta pastabų dėl menko mokinių finansinio raštingumo, todėl surengtas susitikimas su finansininke ,,Į asmeninių finansų raštingumą literatūros ir pasakų herojų keliais“. Paskirti ir namų darbai – mėnesį sekti savo kišenpinigių ,,judėjimą“, derinti norus ir galimybes. F.Bajoraičio bibliotekoje dalyvauta edukacijose: ,,Pažink Šilutės kraštą“ ir ,,Knygnešiai“.

Su vyresnių klasių mokiniais pagal Kultūros pasą surengtos nuotolinės pamokos, įtvirtinant programinius kūrinius. 7 c klasės mokiniai bendravo su Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktore, kuri pristatė K.Binkio dramą ,,Atžalynas“, pamokė balso lavinimo pratimų, dėmesio sutelkimo būdų. 8 c klasės ugdytiniai įtvirtino žinias apie Anos Frank ,,Dienoraštį“, o vyriausi 10 a ir 10 b klasės mokiniai turėjo galimybę apie poetę S. Nėrį daugiau sužinoti iš Vilniaus Solo teatro aktorės Birutės Mar. Buvo parodytos ir ištraukos iš sukurto filmo ,,Poetė“.

Mokiniai reflektuodami pabrėžia, kad tokios pamokos reikalingos, todėl ir organizuojant išvykas į kitus miestus, ir planuojant pamokas Šilutės mieste, keliami bendrųjų kompetencijų gilinimo tikslai.

Dalia Šulcienė
Lietuvių kalbos mokytoja