Tai tikslinė valstybės dotacija, kuri suteikiama mokinių pasiekimams gerinti. Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt. (nuoroda į NŠA puslapį)

Projekto tikslas: pagerinti 5-6 klasių mokinių mokymosi rezultatus.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2020-2022 m.

Projektui skirtos lėšos: 309749 Eur.

Mokyklos veiklos tobulinimo planas 2020-2022 m. m.
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2020-2021 m. m.
Mokyklos veiklos tobulinimo ataskaita 2020-2021 m. m.
Mokyklos veiklos tobulinimo planas 2021-2021 m. m. (koreguotas)

Viešinimo straipsniai-pristatymai:

Parengtos metodinės priemonės:

Mokinio pažangos įsivertinimo užduočių bankas (aktyvaus atsako sistema):

Užduotys išmaniajam ekranui:

Pamokų, kuriose naudojama Mozabook programa, planai:

  • Biologija 5-10 klasės
  • Istorija 5-6 klasės
  • Kitos metodinės priemonės:

  • Pagamintų mokymo-lavinimo priemonių sensoriniam-relaksaciniam kambariui metodinės kortelės
  • Chemijos pamokų planai 8-9 klasės