1991 m. sausį Lietuvai patyrus sovietų karinę agresiją, tūkstančiai Lietuvos žmonių drąsiai gynė atkurtą Lietuvos Nepriklausomybę. Dvasios stiprybės ir nenugalimo ryžto kupini beginkliai žmonės stojo prieš sovietų agresoriaus tankus ir automatus. Minint šią dieną, 10 a klasės mokiniai, lydimi istorijos mokytojo aplankė Šilutės Hugo Šojaus dvaro – muziejaus parengtą lauko parodą. Paroda leido labiau suvokti šiuos įvykius ir nusikelti į siaubingąją naktį.

Kartu su mokiniais priėjome prie bendros nuomonės, kuri byloja: ESAME LAISVI, KOL ESAME VIENINGI.

Silvestras Merliūnas
Istorijos mokytojas