Šių metų spalio-lapkričio mėnesiais vyko specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams skirtas mokyklinis projektas „Aš ir emocijos“. Šiuolaikiniame pasaulyje emocijos yra labai svarbios, todėl su mokiniais turime nuolat apie jas kalbėti. Vaikai turi suprasti, kad jie gali būti visokie ir kad visos emocijos yra geros tik reikia mokėti jas tinkamai reikšti.

Per pirmąją projekto veiklą „Nykštukas Tukas moko pažinti jausmus“ bibliotekininkė I. Sokolovienė pristatė knygas apie emocijas, kurios yra mūsų mokyklos bibliotekoje. Taip pat mokinius supažindino su nusiraminimo būdais, kurie aprašomi knygose. Antrąją projekto veiklą „Įvardink emociją“ organizavo mokyklos psichologė A. Sniečkuvienė. Ji sensoriniame-relaksaciniame kambaryje vykdė užsiėmimą, kurio metu supažindino su emocijų įvairove. Taip pat rodė mokomąjį filmuką apie emocijas bei mokiniams pateikė kelias užduotis, kuriose reikėjo įvardinti pavaizduotą emociją. Trečiąją veiklą „Emocijos akmenukuose“ vykdė specialioji pedagogė S. Griciūtė ir logopedė S. Montvilė. Specialistės su mokiniais puošė akmenukus įvairiais veidais ir kitoje jų pusėje užrašė žodžius, reiškiančius įvairias emocijas.

Nuo lapkričio 26 dienos mokyklos bibliotekoje veikia mokinių kūrybinių darbų „Emocijos akmenukuose“ paroda.

Simona Griciūtė
Specialioji pedagogė

Sandra Montvilė
Logopedė