Prašymai į pirmas ir penktas klases priimami nuo 2021 m. gegužės 10 d. 9 val. iki gegužės 31 d. Anksčiau, nei nurodytas laikas (2021-05-10, 9,00 val.) atsiųsti prašymai pirmumo teisės nesuteikia. Registracija pradedama nuo nurodytos dienos ir laiko.

Nustatytos formos užpildytą prašymą tėvai (globėjai) siunčia elektroniniu paštu į mokinių priėmimui skirtas elektroninio pašto dėžutes:

 • Į pirmą klasę: priemimas1kl@mjmokykla.lt
 • Į penktą klasę: priemimas5kl@mjmokykla.lt
 • Į devintą klasę: priemimas9kl@mjmokykla.lt

Mokinio priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi. Prieš pasirašant sutartį, mokyklai teikiami šie priėmimo dokumentai:

 1. mokinio asmens dokumentas (gimimo liudijimas, pasas ar asmens tapatybės kortelė);
 2. įgyto išsilavinimo pažymėjimas (išskyrus į pirmą klasę) ar dokumentai, liudijantys ankstesnius mokymosi pasiekimus (originalas);
 3. dokumentai (jų kopijos), patvirtinantys priėmimo pirmumą;
 4. specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentus (jų kopijas) teisės aktų nustatyta tvarka;

Dokumentai pristatomi į mokyklą:

 • birželio 3-15 d. – į pirmą klasę, 207 kab., direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Norkuvienė;
 • birželio 16-28 d.- į penktą ir devintą klases, 220 kab. direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Aušrienė
 • Priėmimas į keliamąsias klases (2-4, 6-10,) esant laisvų vietų, bus vykdomas 2021 birželio 25-30 d.

Informacija teikiama:

 • Dėl pirmų klasių: tel. 8 441 62040
 • Dėl 5 ir 9 klasių: tel. 8 441 62044
 • Raštinė ir direktorius: 8 441 62041

Audrius Astasevičius
Direktorius