Tarptautinis Nordplus Junior projektas

„Protėvių batais į ateitį“ (Jump into Ancestors’ Boots – and Walk into the Future)

Trukmė – 24 mėnesiai (2020 rugpjūtis – 2022 liepa)
Partneriai: Danija (koordinatorius), Lietuva, Grenlandija.
Projekto numeris: NPJR-2020/10206

Pagrindiniai projekto tikslai: Praplėsti mokinių akiratį, domėtis kitomis kultūromis ir jų paveldu, literatūra; tobulinti tiek mokinių, tiek mokytojų kompiuterinį raštingumą; mokyti dirbti tarptautinėje komandoje; skatinti tarptautinę partnerystę; tobulinti kalbinius įgūdžius; skatinti mokinių kūrybiškumą; skatinti mokinius geriau pažinti gimtąją aplinką, jos lankytinas vietas; suteikti žinių apie partnerių šalių gamtos ir kultūrinio, kulinarinio paveldo objektus.

Projektas orientuotas į 12-14 metų mokinius. Visa veikla bus grįsta tautinio paveldo nagrinėjimu. Tautinis paveldas – gana plati tema, tad dviejų metų tarptautinio projekto veiklą buvo išskirstyta potemėmis: tradicinis folkloras, tradiciniai amatai ir maistas, supanti gamta ir jos įtaka, šalies istorija. Šiais mokslo metais mokysimės apie tautos istoriją, susipažinsime su tradiciniais amatais ir kulinariniu paveldu. Nuo mažens vaikai, augdami šeimoje, perima protėvių supratimą apie juos supantį pasaulį. Tačiau pasaulyje mes nesame vienišos, nuo kitų atskirtos tautos, ir mūsų praeitis yra glaudžiai susijusi su kitų tautų paveldu. Tad mes turime mokyti savo vaikus priimti, toleruoti kitų tautybių žmones, mokyti bendradarbiavimo tarptautinėje aplinkoje bei, tuo pačiu, ugdyti jų socialinius įgūdžius. Tikslų sieksime naudodami aktyvius mokymosi metodus. Taip pat sieksime į veiklą įtraukti vietos valdžios institucijas. Su regiono amatininkais organizuosime tradicinių amatų dirbtuves, išbandysime amatus patys, išsiaiškinsime, kokie amatai buvo populiarūs ne tik mūsų šalyje, bet ir kitose pasaulio vietose, aiškinsimės kodėl. Kalbėsime apie dingusius amatus bei aiškinsimės to priežastis. Šiandieninis gyvenimo būdas neatsiejamas nuo mūsų praeities ir istorijos įvykių, šalį valdžiusių žmonių įtakos, protėvių ryšio su kitomis tautomis. Užsiėmimų metu mokiniai bus mokomi ne tik savo tautos istorijos, bet ir analizuos istorines sąsajas su kitomis tautomis bei bus mokomi mąstyti ir vertinti įvykius kritiškai. Naudojami įvairūs saityno įrankiai skatins mokinių informacinį raštingumą. Projekto veikla skatins mokinių kūrybingumą, bendradarbiavimą, lygybę, partnerystę. Komunikavimui apie istoriją, pramogas, kultūrą, tradicijas ir kitas temas bus pasirinkta anglų kalba. Tai reiškia, kad ugdysime anglų kalbos kalbines kompetencijas, leisiančias suprasti vieni kitus tiek Europoje, tiek už jos ribų. Dalyviai komunikuos tiek raštu, tiek žodžiu, gebės išgirsti klausomą informaciją bei suvokti skaitomą tekstą.

Lietuva, Danija ir Grenlandija kontrastingos savo paveldu bei supančia aplinka. Grenlandijos mokiniai yra iš vieno labiausiai pasaulyje izoliuoto apgyvendinto miestelio. Jie gyvena uždaroje bendruomenėje ir jų tradicijos yra labai gyvos ir išpuoselėtos jų bendruomenėje. Tačiau jiems trūksta ryšio su išoriniu pasauliu, drąsos ir kalbinių bei skaitmeninių žinių komunikuojant su užsieniečiais. Tuo tarpu mūsų mokiniai dėl įvairių priežasčių (imigracijos, emigracijos ir t.t.), pastebime, po truputį praranda tautinį identitetą. Šis projektas patenkintų visų dalyvių poreikius: socialinių santykių poreikį, akiračio praplėtimą bei meilę ir tapatumo jausmą savo kultūrai, šaliai, paveldui.

Daugiau apie projektą galite rasti eTwinning platformoje: https://twinspace.etwinning.net/120716/home

Publikuota: 2020-09-10

Virtualus projekto partnerių (mokytojų) susitikimas

Covid-19 pandemijai sukausčius pasaulį projekto partneriai turime prisitaikyti prie pasikeitusių veiklų organizavimo ir jo vykdymo sąlygų. Sekdami paraiškoje numatytu planu, jau šį balandį turėjome su mokiniais vykti į Grenlandiją pirmajam susitikimui. Deja, planus teks trumpam atidėti vėlesniam laikui. Ieškodami išeičių, mes, projekto vadovai, 2021 m. sausio 20 d. susitikome virtualiai „Google Meet“ internetinėje platformoje. Danai ir mes, lietuviai, šiuo metu mokinius mokome nuotoliniu būdu, tad ir neformalaus ugdymo veiklas organizuojame internetinėje erdvėje. Tuo tarpu grenlandai jaučiasi saugūs, neturėdami nė vieno viruso atvejo savo miestelyje. Tik va – jų mokykla laikinai uždaryta dėl ypatingai stiprios pūgos. Nepaisant visų iššūkių, projekto darbai nesustojo. Mokiniai jau sukūrė projekto logotipą, prisistatė „Padlet“ platformoje, pasidalijo faktais apie savo šalies žymius žmones ir istorinius faktus. Šiuo metu mokiniai ruošia foto pristatymus apie tradicinius valgius. Grenlandijoje interneto ryšys ne toks greitas ir prieinamas visiems, kaip Lietuvoje ar Danijoje, tad šios tolimos šalies mokiniams sudėtinga bet kada panorėjus prisijungti prie mūsų projektui naudojamos „Twinspace“ platformos. Nutarėme, kad šių vaikų darbų lauksime elektroniniu paštu ar paštu ir į bendrą elektroninę erdvę patalpinsime mes, lietuviai. Taip pat pasidžiaugėme, kad visų šalių vaikai noriai rašo vieni kitiems elektroninius  laiškus. Tai tik ženklas, kad jie nekantriai laukia gyvų susitikimų.

Virtualaus pokalbio metu aptarėme galimybes  visus numatytus mobilius susitikimus atidėti ateičiai, kai tik virusas atleis savo gniaužtus ir keliauti visiems bus saugu.

Papildyta: 2021-02-01

Aida Skarbalienė ir Rita Barkauskienė
Projekto vadovės

Šis projektas finansuojamas remiant „NordPlus“ programos lėšomis. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.