Rugsėjo 1-osios dienos pasisveikinimas

Rugsėjo 1 d. tradicinis bendras visai mokyklai mokslo metų atidarymo renginys kieme nevyks. Dėl per didelio mokinių srauto (830 mokinių) negalima užtikrinti reikalaujamo 1 metro atstumo.

Mokslo metų pradžią mokyklos kieme pasitiks 1-ų klasių (90 mokinių) ir 5-ų klasių (112 mokinių) mokiniai su tėveliais ir mokytojais. Pirmokams – tai labai reikšminga diena gyvenime, penktokams – pabaigus pradinę mokyklą, prasideda nauja mokymosi pakopa.

900 – 915 val. – pirmų ir penktų klasių mokinių sueiga mokyklos kieme, po jos – pirmoji pamoka.
900 – 1010 val. – pirmoji pamoka antrų, trečių ir ketvirtų klasių mokiniams savo klasėse.
1000 – 1100 val. – pirmoji pamoka 6-10 klasių mokiniams paskirtuose kabinetuose (kabinetų sąrašas bus skelbiamas tvarkaraščio stende).

Mokslo metų pradžia

Rugsėjo 2-4 dienomis, siekiant lengvesnės mokinių adaptacijos po ilgo mokyklos nelankymo, apsiprantant su nauja tvarka, pamokos vyks trumpesnės (po 30 min.).

Siekiant sumažinti galimybę plisti COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai), atsižvelgiant į Švietimo, mokslo ir sporto, Sveikatos ministerijų rekomendacijas, šiais mokslo metais mokykloje ugdymo proceso metu numatomos vykdyti šios priemonės:

 1. Mokyklos darbuotojai, tarp jų ir pedagogai, bendrose uždarose erdvėse dėvės nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (skydelius, kaukes). Mokiniams apsaugines kaukes rekomenduojama dėvėti koridoriuose, kitose bendrose erdvėse. Mokiniai, kurie pavežami į mokyklą autobusais (tame tarpe ir mokykliniu autobusu) privalės dėvėti apsaugines kaukes.
 2. Bus ribojamas skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktas pamokų ir pertraukų metu. Klasėms paskirti pastovūs mokomieji kabinetai, grupuojant pagal amžiaus grupes, atskiruose aukštuose ir fligeliuose. Prie savo klasių kabinetų mokiniai turės metalines drabužių spinteles. Mokiniai išeis iš savo klasių į kitus kabinetus, kai reikės dalintis grupėmis.
 3. Jei leis oro sąlygos, kai kurios pamokos bus vedamos lauke.
 4. Derinamas maitinimo mokyklos valgykloje grafikas, mokiniai pagal amžiaus grupes pietaus skirtingu laiku.
 5. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos bus teikiamos individualiai arba tos pačios klasės mokiniams.
 6. Uždarose erdvėse renginiai bus organizuojami atskiroms klasėms.
 7. Informaciją apie asmens higienos laikymosi būtinybę (reikalavimus dėvėti kaukes, draudimą į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas, ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių) mokiniams, jų tėvams, darbuotojams ir lankytojams bus skelbiama prie įėjimo į mokyklą ir mokyklos tinklalapyje.
 8. Bus sudarytos sąlygos mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims matuoti(s) kūno temperatūrą.
 9. Pašalinių asmenų patekimas į mokyklą bus ribojamas. Prie durų pastoviai budės mokyklos darbuotojas. Tėveliai (arba pradinių klasių mokinius lydintys asmenys) vaikų turės laukti lauke arba (esant blogam orui) I aukšto vestibiulyje.
 10. Visose mokyklos sanitariniuose taškuose, valgykloje tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai, prie įėjimo į mokyklą, ir visuose fligeliuose prie mokomųjų kabinetų bus rankų dezinfekcijai skirtos priemones.
 11. Mokymo patalpos vėdinamos pertraukų metu. Dažnai liečiami paviršiai valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.

Audrius Astasevičius
Direktorius