1. R. Užgalienė – Traksėdžių progimnazijos skyriaus ikimokyklinių grupių pedagogų metodinės grupės pirmininkė;
  2. V. Verbickienė – pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė;
  3. D. Agintienė – lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  4. A. Skarbalienė – užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  5. B. Martinkienė – matematikos, gamtos mokslų ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  6. R. Zdanevičienė – dorinio ugdymo, socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė;
  7. I. Kuncaitytė – menų, technologijų, kūno kultūros, žmogaus sauga ir choreografijos metodinės grupės pirmininkė;
  8. R. Daukantienė – klasės vadovų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės pirmininkė.