2018 m. spalio 22 – lapkričio 2 d. anglų kalbos mokytoja metodininkė Rita Bernotienė dalyvavo Erasmus+ kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Stipraus mokytojo asmeninės savybės ir mobiliųjų prietaisų naudojimas ugdymo procese“ Airijoje. Kursus organizavo ULearn English School Dublin.

Kursuose dalyvavo pedagogai iš Vokietijos, Bulgarijos, Italijos, Ispanijos, Graikijos, Kroatijos. Jų metu mokėsi, kaip kūrybiškai integruoti IKT į mokymo(si) procesą, kad švietimas taptų patrauklesnis, motyvuojantis ir novatoriškas, pamokos būtų įdomesnės mokiniams, diskutavo apie mokyklos bei mokytojo vaidmenį pasitelkiant šiuolaikines technologijas siekiant ugdyti mokinių kūrybiškumo, kritinio mąstymo, problemų sprendimo bei bendradarbiavimo įgūdžius. Mokytojai turėjo galimybę išmokti patys kurti ir išbandyti įvairias šiuolaikines edukacines priemones, mokomąsias programėles, tokias kaip „EDPuzzle“, Quizlet, Trello, Plickers ir kt.

Ekskursijos buvo sudėtinė mokymų bei airių kultūros pažinimo dalis. Kursų dalyviai aplankė Taros kalvą (Hill of Tara) – tai taip pat akmens amžiaus vietovė, kurioje stūkso žiediniai fortai ir pilkapiai. Išvertus iš airių kalbos, šios kalvos pavadinimas reiškia „Karalių kalva“.

Mokytoja R.Bernotienė džiaugiasi turėjusi galimybę dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo veikloje, pagilinti dalykinę kompetenciją, atnaujinti požiūrį į mokymą, pagilinti žinias apie kitas šalis, kultūras, švietimo sistemas.

R. Bernotienė
Mokytoja

Šis projektas finansuojamas remiant Europos komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.