1. R. Užgalienė – Traksėdžių progimnazijos skyriaus ikimokyklinių grupių pedagogų metodinės grupės pirmininkė;
  2. V. Verbickienė – pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė;
  3. D. Agintienė – lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  4. R. Jonikienė – matematikos mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  5. A. Skarbalienė – užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  6. J. Ranauskienė – gamtos mokslų ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  7. R. Zdanevičienė – dorinio ugdymo, socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė;
  8. I. Viliūnienė – menų, technologijų, kūno kultūros ir choreografijos metodinės grupės pirmininkė;
  9. R. Daukantienė – klasės vadovų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės pirmininkė.