Šiais metais šalyje organizuojama etninės kultūros olimpiada, kurios tikslas – ugdyti brandžią, visapusiškai išprususią, tautiškai ir pilietiškai susivokusią asmenybę, gebančią puoselėti, saugoti, išreikšti ir perduoti kitiems prigimtines (etnines) ir pasaulio kultūrų vertybes.

Gruodžio 12 dieną Šilutės Hugo Šojaus muziejuje vyko rajoninis turas, kuriame dalyvavo mūsų mokyklos šeštokai – Beatričė Paičiūtė (6c klasė) ir Linas Kirjanovas (6a klasė). Pagal nuostatus dalyviai turėjo atlikti dvi užduotis. Pirmoji užduotis – etnokultūros pažinimo testas (45 min.), kurį sudarė užduočių rinkinys „Kalendoriniai papročiai“. Antroji užduotis – etnokultūrinė kūrybinė raiška (5 min.), kuri galėjo būti atlikta pasirinkus sakytinį folklorą (pasakojamąją, smulkiąją tautosaką), muzikinį folklorą (dainuojamąjį, instrumentinį), šokamąjį ir žaidybinį folklorą, teatrines inscenizacijas ar savo pagamintų tautodailės (tradicinių amatų) dirbinių pristatymą.

Meninei raiškai pademonstruoti Beatričė pasirinko savo pagamintą verbą, kuriai augalus pati surinko, sudžiovino, nudažė, o Linas pasirinko sakytinį folklorą – piemenų oracijas.

Jau paaiškėjo ir rezultatai: Linas Kirjanovas laimėjo I vietą ir atstovaus rajonui respublikinėje olimpiadoje, Beatričė Paičiūtė laimėjo III vietą. Sveikiname.

Dalia Šulcienė
Lietuvių kalbos mokytoja