Naujienlaiškis

Projekto sklaida spaudoje

Šilutės naujienos. 2019-06-20

Straipsnis: M. Jankaus mokyklos mokiniai ir mokytojai viešėjo Lenkijoje

Šilokarčiama. 2019-01-03

Projekto pristatymas mokyklos bendruomenei

2018 lapkričio 28 d. mokykloje vyko Tėvų diena, kurios metu projekto koordinatorės pristatė Erasmus+ projektą „Atvertite duris į skaitmeninį pasaulį: antros kartos saityno įrankiai“ mokyklos bendruomenei.

Projekto pristatymas mokyklos metodinėje taryboje

2018 rugsėjo 6 d. mokyklos metodinei tarybai buvo pristatytas Erasmus+ projektas „Atvertite duris į skaitmeninį pasaulį: antros kartos saityno įrankiai“.

Aida Skarbalienė
Pareigos

Rita Barkauskienė
Pareigos

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.