Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo – Mokyklų mainų strateginės partnerystės projektas

„Atverkite duris į skaitmeninį pasaulį: antrosios kartos saityno įrankiai“ (Open a Door to Digital World: Web 2.0 Tools“)

Trukmė – 24 mėnesiai (2018-09-24 – 2020-09-23)

Pakeitimas:

2020-04-29 DOTACIJOS SUTARTIES PAKEITIMAS: Projektui pagal „ERASMUS+“ Programą1 SUTARTIES NUMERIS – 2018-1-TR01-KA229-059131_2/1

Pakeisti Sutarties straipsnio I.2 „Sutarties įsigaliojimas ir įgyvendinimo trukmė“ I.2.2 punktą į „Projektas vykdomas 30 mėn. nuo 2018-09-24 iki 2021-03-23“.

Partneriai: Turkija (koordinatorius), Rumunija, Graikija, Lenkija, Lietuva.
Projekto numeris: 2018-1-TR-01-KA229-059131_2

Pagrindiniai projekto tikslai – skatinti technologijų naudojimą, formuojant ir plėtojant mokinių ir mokytojų mokymo ir mokymosi patirtį. Nutiestas tiltas tarp partnerių mokyklų leis keistis gerąja patirtimi dirbant interaktyviosiose klasėse. Saityno įrankių (Web 2.0 Tools) valdymas skatins dalyvius mąstyti konstruktyviai, analizuoti situacijas bei švietimą nukreipti į individualų mokymo ir mokymosi procesą, o ne mokymo ir mokymosi rezultatus. Užsienio kalbos įgūdžių lavinimas taip pat yra vienas iš svarbiausių projektų tikslų. Mobilios veiklos užtikrins dalyvių kalbinių kompetencijų, tokių kaip skaitymas, rašymas, kalbėjimas ugdymą. Mokinius domina naujovės ir, dėka saityno įrankių, mokymosi procesas juos džiugins. Augs dalyvių skaitmeninis raštingumas, o taip pat ir socialiniai įgūdžiai dirbant tarptautinėje komandoje. Augs tolerancija kitokiai kultūrai ir kitaip mąstantiems. Mokytojai įgyta patirtimi dalysis su kolegomis. Mokinių tėveliai, palaikydami savo vaikus, dalyvaudami bendrose projekto narių veiklose bei rezultatų sklaidoje, praturtins savo žinias skaitmeninėje plotmėje, jų kalbiniai įgūdžiai patobulės ir, visų svarbiausia, socialinis ryšys su savo vaikais tik sustiprės.

Daugiau apie projektą galite rasti:
eTwinning platformoje: „Open a Door to Digital World: Web 2.0 Tools“

Projekto svetainėje: https://openadoortodigital.wixsite.com/website

Aida Skarbalienė
Rita Barkauskienė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.