Menas pilyse: vitražai

2019 m. birželio 17 dieną didelė grupė mokinių vyko į pažintinę – patyriminę kelionę pagal tarptautinį projektą ,,Įrašyta į akmenį“.
Pagrindinis tyrimo objektas buvo viduramžių statiniai ir jų vitražai. Aplankyta seniausia Lietuvoje išlikusi  mūrinė viduramžių  Kauno pilis, prisimintos legendos apie  pilies požemiuose nugrimzdusią Bonos Sforcos kariuomenę, prisiekta prie Laisvės kario skulptūros.
Mokiniai aplankė penkias bažnyčias, ieškodami  trapia šviesa metaforiškai vadinamų vitražų. Patys įspūdingiausi jie buvo šv. Jurgio kankinio bažnyčioje.  Vieni  jų skirti šventiesiems Onai, Antanui ir kt.  arba pasakoja Kryžiaus kelio istoriją, buvo ir tokių, kuriuose užfiksuoti  istoriniai įvykiai. Projekto dalyviai gavo užduotį  fiksuoti  vitražus ir sudaryti  jų fotoalbumėlius. Tai tinkama medžiaga tolimesniam integruotam tyrinėjimui per tikybos, istorijos, technologijų, lietuvių ir kitų dalykų pamokas.
Dar prieš išvykstant mokiniai  virtualiai buvo supažindinti su  išskirtine Švč. Sakramento bažnyčios vitražų istorija. Iki sovietmečio joje buvo įspūdingo grožio vitražai, pagaminti Vienos meistrų XIX – ame amžiuje. Jie buvo atvežti iš Peterburgo ir ilgus metus puošė maldos namus. Sovietiniais metais bažnyčia buvo paversta kino teatru, o vitražai išardyti. Geradarių dėka  paslėpti ir išsaugoti dėžėse. Visai neseniai vitražai restauruoti, sudėlioti kaip dėlionė ir eksponuojami M.K. Čiurlionio muziejuje. Kelionės metu mokiniai  pamatė ir dabar remontuojamą ir,, grįžtančių vitražų laukiančią“ ŠvČ. Sakramento bažnyčią. Kauno katedros, šv. Kasparo bažnyčių langai kuklesni, kitokie, ne tokie puošnūs.
Per technologijų pamokas mokiniai patys gamino vitražus ir jais papuošė mokyklos erdves.

Lietuvių mokytoja Dalia Šulcienė

Išvyka į Klaipėdos pilį

Š. m. lapkričio 22 d., prisidėdami prie mokinių iniciatyvų dienos, 45 mokyklos mokiniai iš 5b, 7a, 8a, 8c klasių, aplankė Klaipėdos pilį ir sudalyvavo edukacinėse pamokose „Nuo pilies iki herbo“ ir ,„Miesto simboliai“. Pirmojoje  veikloje mokiniai rinko informaciją apie herbų kilmę, paskirtį, detales ir jų simboliką, bandė iššifruoti užkoduotą informaciją skirtingų miestų herbuose. Vėliau, gavę skirtingų spalvų ir formų popierines detales, vaikai kūrė savo šeimos herbus. Edukacijos vedančioji stebėjosi mokinių kūrybiškumu ir, sakė, kad tai vieni iš geriausių jos matytų pilyje sukurtų darbelių.

Antrojoje edukacinėje pamokoje mokiniai smalsavo, kaip kūrėsi viduramžių miestai, kokias privilegijas gaudavo miestiečiai, kaip buvo gaminami pirmieji miestų antspaudai. Edukacijos vedančioji paaiškino, ką reiškia Klaipėdos vardas bei simboliai, tokie kaip antspaudas, herbas, vėliava. Šios pamokos metu vaikai patys gamino Klaipėdos antspaudą bei gavo Patvirtinimo raštą, kad išklausė visą istoriją apie Klaipėdos vardo kilmę ir miesto simbolius.

Supažindindami mokinius su Mažosios Lietuvos istorija, heraldikos ir simbolių aspektais, siekėme ugdyti vertybines nuostatas, socialines, kultūrines ir asmenines kompetencijas. Taip pat įgyvendinome Erasmus+ fondo finansuoto projekto „Įrašyta į akmenį“ etapo A9-13 veiklas. Mokinių darbo vaisiais galite pasidžiaugti jų ekspozicijoje mokyklos I informaciniame centre.

Mokinius lydėjo projekto vykdytojos A. Skarbalienė, R. Barkauskienė, S. Montvilė ir D. Šulcienė

Minčių žemėlapis „Lietuvos pilys“

Projekto dalyviai parengė minčių žemėlapį apie Lietuvos pilis. Darbą pagyvino origami.

Pamoka „Riteriai, ginkite pilį“

8 b klasės mokiniai  dalyvavo mokytojų Aidos Skarbalienės ir Ingos Viliūnienės vestoje atviroje-integruotoje anglų kalbos ir kūno kultūros pamokoje „Riteriai, ginkite pilį“. Mokiniai sužinojo apie viduramžių valgius, amatus, indus ir muziką viduramžių pilyse Lietuvoje. Kiekviena veikla prasidėjo trumpu istoriniu epizodu.

Visos instrukcijos bei informacija buvo perteikta anglų kalba. Pamoka baigta viduramžių puota.

Partnerės šalys

Europos kalbų dienos proga užsienio kalbų mokytojai kartu su savo mokiniais sukūrė plakatus skirtingomis užsienio kalbomis apie mokykloje vykdomo „Erasmus+“ projekto „Įrašyta į akmenį“ partneres šalis.

Taip pat mokytojos Aida Skarbalienė ir Živilė Bartkienė organizavo pamoką 6 b klasėje, skirtą šioms šalims pažinti. Mokiniai dalijosi skirtingų šalių papročiais, kultūra bei tradicijomis, šoko tautinius šokius, ragavo nacionalinius patiekalus ir mokėsi naujų žodžių.

Pradinių klasių mokiniai pertraukų metu dėliojo dėlionę „Didžioji Britanija“.

Aida Skarbalienė ir Rita Barkauskienė
Projekto vadovės

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.