Projekto sklaida spaudoje

Šilokarčiama. 2019-01-03

Projekto pristatymas mokyklos bendruomenei

2018 lapkričio 28 d. mokykloje vyko Tėvų diena, kurios metu projekto koordinatorės pristatė Erasmus+ projektą „Įrašyta į akmenį“ mokyklos bendruomenei.

Projekto pristatymas mokyklos metodinėje taryboje

2018 rugsėjo 6 d. mokyklos metodinei tarybai buvo pristatytas Erasmus+ projektas „Įrašyta į akmenį“.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.