„Erasmus+“ programos bendrojo ugdymo strateginės partnerystės projektas

„Įrašyta į akmenį“ (Written in Stone)

Trukmė – 24 mėnesiai (2018-09-01 – 2020-08-31) Atnaujinimas: Projektas pratęsiamas iki 2021-04-30.
Partneriai: Čekija (koordinatorius), Lietuva, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Rumunija, Turkija, Italija.
Projekto numeris: 2018-09-2001-KA201-048033

Pagrindiniai projekto tikslai – skatinti naujų santykių užmezgimą tarp Europos jaunimo, mažinti mokyklos nebaigimo riziką ir atsisakymą mokytis ankstyvame amžiuje, orientuoti mokinius domėtis vietos istorija, pilimis ir regionine istorija, skatinti CLIL mokymą.

Erasmus + projektas „Įrašyta į akmenį“ orientuotas į įvairių dalykų mokytojus ir 12-15 metų mokinius ir paskatins domėtis faktais apie vietos istoriją ir kultūros paveldą regione. Visuomenė supranta domėjimosi vietos istorija svarbą, tačiau skatinsime mokinius pažvelgti į ją iš įvairių perspektyvų, mokysime mokinius priimti istoriją, kaip savo gyvenimo dalį. Manome, kad rengiant moksleivius tolesniam akademiniam ir profesiniam gyvenimui, taip pat svarbu juos šviesti apie kultūrą praeityje, vietinį paveldą, aplinkos istoriją ir vietinę literatūrą. Kai mokiniai sužino apie jų apylinkių grožį, jie taip pat automatiškai suvokia savo svarbą kuriant jį. Tai turės aiškų poveikį mokinių kultūriniams įgūdžiams ir sąmoningumui. Tikslų sieksime naudodami aktyvius mokymosi metodus. Taip pat sieksime į veiklą įtraukti vietos valdžios institucijas. Projekto metu darbuotojai sustiprins savo profesines kompetencijas ir, tikimasi, kad jie pradės naudoti naujus mokymo metodus ar priemones bei patobulins savo skaitmeninį raštingumą. Įvairios šalys Europoje galės dalintis įvairia patirtimi ir mokysis viena iš kitos.

Projekto veikla skatins kūrybingumą, bendradarbiavimą, lygybę, partnerystę ir bendradarbiavimą su vietos valdžios institucijomis. Projektas skirtas lyginti, ieškoti panašumų ir skirtumų skirtingų regionų gyvenimo būde įvairiais laikotarpiais. Sieksime plėtoti mokinių ir darbuotojų kultūrinį supratimą. Komunikavimui apie istoriją, pramogas, kultūrą, tradicijas ir kitas temas bus pasirinkta anglų kalba. Tai reiškia, kad ugdysime anglų kalbos kalbines kompetencijas, leisiančias suprasti vieni  kitus tiek Europoje, tiek už jos ribų. Dalyviai komunikuos tiek raštu, tiek žodžiu, gebės išgirsti klausomą informaciją bei suvokti skaitomą tekstą.

Veiklos:
1 tema: Pilių istorijos
2 tema: Heraldika
3 tema: Kasdienis gyvenimas pilyse
4 tema: Menas pilyse
5 tema: Legendos
6 tema: Pramogos pilyse

Daugiau apie projektą galite rasti eTwinning platformoje: eTwinning „Written in Stone“
Projekto tinklapyje: Erasmus+ „Written in Stone“

Aida Skarbalienė ir Rita Barkauskienė
Projekto vadovės

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.