Prieš Velykines atostogėles folkloro ansamblio „Bruknelė“ pirmokėliai koncertavo lopšelyje/darželyje „Žvaigždutė“. Mažieji ansambliečiai ir jų vadovė Rasa Dulkienė dainomis ir šokiais prisiminė Lietuvos šimtmetį, taip pat čiulbėjo ulbėjo žadindami pavasarį.

Darželinukai paantrino savo dainomis ir net pafobeliavo lietuvininkų tarme. Susitikimo pabaigai vadovė Rasa visus dalyvius pakvietė bendram šokiui.

Violeta Lukočienė
Mokytoja