Klaipėdos ,,Aukuro“ gimnazijos organizuotame respublikiniame patyriminiame projekte- konkurse ,,Atiduok tėvynei, ką privalai“ mūsų mokyklos 5 c klasės mokinė Rūta Jančauskaitė užėmė III vietą. Iš įvairių kūrybinių darbų Rūta pasirinko rašyti ,,Laišką partizanui“. Mokinė ne tik rėmėsi istorijos pamokų medžiaga, ieškojo medžiagos internete, bet ir įsigilino į nežinomo partizano eilėraštį, kuris padėjo parašyti nuoširdų ir emocingą laišką. ,,Mes visi Tau ir visiems Tavo broliams likome skolingi meilės, dėmesio, nepasakytų žodžių…“,- taip penktokė baigia savo kūrinėlį. Rūta Tėvynei atidavė tai, ką privalėjo – padėką kovotojams už Nepriklausomybę.

Baigiamasis renginys, kaip interaktyvus forumas, vyko Klaipėdoje. Forumo dalyviai supažindino su įvairiais projektais, analizavusiais įvairius partizaninio karo aspektus, skambėjo partizanų dainos, tyrinėti žemėlapiai ir partizanų bunkerių maketai.

Įvertinti ir aptarti kūrybiniai darbai, integruotos veiklos ir sukurtos elektroninės knygos. Rūta apdovanota Padėkos raštu ir atminimo dovana.

Dalia Šulcienė
Lietuvių kalbos mokytoja