Kovo 29 d. mokykloje vyko šventinė popietė „Mokomės Lietuvai“, kurioje buvo pasidžiaugta pačiais gabiausiais mokiniais. Mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai buvo pakviesti pabūti drauge, pasidžiaugti jais, geriausiai besimokančiaisiais, kurių puikūs mokomųjų dalykų vertinimai, laimėjimai rajono ir respublikos olimpiadose, konkursuose, meniniai gebėjimai ne tik garsina mokyklos bendruomenę, bet džiugina mokinių šeimas ir juos pačius. Prasmingi jų darbai skirti Lietuvos šimtmečiui. Malonu, kad mokyklos šviesuliukų visas būrys:18 pradinukų ir 23 mokiniai, besimoką 5-8 klasėse. Šventės dalyviams sveikinimo žodžius sakė mokyklos direktorius A. Astasevičius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui D.Norkuvienė. Direktoriaus pavaduotojai L. Aušrienei teko atsakinga užduotis – pravesti pamoką – žaidimą. Čia aktyviai dalyvavo mokinių grupė. Popietę vainikavo dangų papuošę trispalviai balionai – dar vienas sveikinimas mūsų Lietuvai.

Šventė baigėsi, tačiau pats atsakingiausias mokslo metų laikas dar tik prasideda: kam pasiekimų patikrinimai, kam atsisveikinimas su mokykla.

Norisi, kad mokinių akys ir ateity žibėtų net ir dėl mažmožių, kad jie surastų tai, kas nuolat stebintų ir teiktų džiaugsmo, kad jie savo nuoširdumu užkrėstų ir aplinkinius.

L. Giržadienė
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė