Lietuvos moksleivių sąjunga, siekdama atkreipti visuomenės dėmesį į moksleivių emocinę aplinką mokykloje, 2016 metų lapkričio 6 dieną pradėjo veiklos programą „Emocija+“. Tai programa, kurios tikslas – vykdant įvairaus pobūdžio veiklas skatinti moksleivius ieškoti būdų, kaip mokyklos emocinę aplinką padaryti pozityvesnę ir draugiškesnę kiekvienam mokyklos bendruomenės nariui, suteikti moksleiviams žinių apie kritinių situacijų sprendimo būdus bei supažindinti su įvairių sričių specialistais, galinčiais tokiose situacijose padėti.

2017–2018 m. m. LMS ir toliau vykdo programą „Emocija+“, ragina kuo daugiau moksleivių ir kitų mokyklos bendruomenės narių prisidėti prie emocinės aplinkos gerinimo, kviečia į įvairius renginius Lietuvos miestuose bei intensyviai bendrauja su mokinių savivaldomis emocinės aplinkos klausimais.

Mūsų mokyklos mokinių savivalda taip pat prisijungė prie šios programos veiklų vykdymo. Ambasadore mokykloje tapo mokinių tarybos pirmininkė Paulina Ubartaitė, 6 b klasės mokinė. Kovos 23 dieną mokinių savivaldos atstovai Nedas Ovsianas, Gražvydas Kriščiūnas, Eva Valiūtė, Izabelė Sudeikytė, Donata Kinčiūtė, Paulina Ubartaitė ir Saulė Butkutė dalino mokiniams geros emocijos korteles, taip prisijungdami prie respublikinės akcijos „Gerumo virusas“, kurią organizuoja Lietuvos moksleivių sąjunga.

Paulina Ubartaitė,
mokinių tarybos pirmininkė