Vis dažniau mūsų visuomenėje girdimas žodis tolerancija. Vartoti šį žodį tampa madinga, o kaip yra iš tikrųjų? Ar pakantumas, gebėjimas suprasti kitus dažnai sutinkamas mūsų aplinkoje? Jaunesnio amžiaus mokiniai retai teisingai supranta šio žodžio reikšmę. Šioje situacijoje mokytojo vaidmuo išties svarbus, nes platesnis tolerancijos suvokimas atsiranda mokykloje.

Šilutės Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje lapkričio 13-17 dienomis buvo paskelbta tolerancijos savaitė. Jos metu klasių vadovai inicijavo debatus, diskusijas apie pagarbą kitam, kitaip atrodančiam, kitaip mąstančiam žmogui. Visą savaitę languose švytėjo spalvotos rankos su užrašu „Mes tolerantiški“. Tai skatino susimąstyti apie tolerancijos reikšmę ne tik mokinius, mokytojus, mokyklos darbuotojus, bet ir praeivius. Tapome matomi ir nešėme žinią.

Norėdami paskelbti žinią bendruomenei, kad esame tolerantiški lapkričio 16 d. džiugiai pažymėjome Tarptautinę tolerancijos dieną. Penktos pamokos pradžioje (iškart po skambučio) išėję į mokyklos kiemą visi mokyklos bendruomenės nariai: pradinių klasių mokiniai, vyresnieji ir mokytojai, susikabinome rankomis ir apkabinome mokyklą tarsi patvirtindami, kad saugome vieni kitus nuo patyčių, nuo smurto ir esame pasiruošę keistis, ir linksmai sušukome: „Mes tolerantiški“.

Nors, atrodo, mažas veiksmas, tačiau suartinantis ir džiuginantis. Juk taip retai laikome vieni kitus už rankų, pajaučiame bendrystę, šilumą, artumą. Mes visi esame skirtingi… Nenusigręžkime nuo to, kuriam mūsų bendruomenėje gyventi sunkiau. Apkabinkime vienas kitą, dovanokime šilumą.

R. Daukantienė
Mokytoja metodininkė

J. Kutkienė
Mokytoja metodininkė