Mokinių tėvų (globėjų) prašymai į pirmą ir penktą klases priimami gegužės 4-23 dienomis, 8.00-16.00 val., mokyklos raštinėje.

Prie prašymo pridedami šie dokumentai:

  • gimimo liudijimo kopija;
  • vaiko sveikatos patikrinimo pažymėjimas (iki rugsėjo 1 d.);
  • Išsilavinimo dokumentai (pradinio ugdymo baigimo pažymėjimas, originalas) pateikiami iki birželio 9 d.