Lietuvių kalbos savaitė pradėta mokyklinio Mažojo diktanto, kuris kovo mėnesį organizuotas 4-5 klasių mokiniams, aptarimu. Mažasis diktantas – naujas respublikinis renginys, skatinantis atkreipti dėmesį į prastėjantį žmonių raštingumą ir raginantis būti kultūringu bei raštingu. Konkurse dalyvavo patys raštingiausi mokyklos mokiniai. Penktokai rašė tekstą ,,Kristijonas Donelaitis kuria“. Didžiausiu iššūkiu tapo žodis „čeža” ir tiesioginės kalbos skyryba. Balandžio 3 dieną aptartas mokyklinis turas, o laimėtojai Deimantė Eglynaitė(5a), Eva Valiūtė(5a) bei Emilija Kekytė(5c) palydėti į rajoninį etapą, kuris vyko balandžio 4 dieną Žibų pradinėje mokykloje. Traksėdžių progimnazijos skyriaus raštingiausiu penktoku tapo Laurynas Jokšas. Aptarimo renginyje ir kiti gerai parašiusieji diktantą paskatinti improvizuotu diplomu, rinktas gražiausias žodis, prisiminta M. Daukšos išmintis: „Kalba yra bendras meilės ryšys”.

Dalia Šulcienė
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Balandžio 4 d.

Vestos integruotos pamokos tema: B. Sruogos apysakos, „Kas bus, kas nebus, bet žemaitis nepražus“ 10 skyriaus „Napoleonas, Napoleonas” skaitymas ir suvokimas: tematika ir problematika. Kodėl žmonės palieka gimtąjį kraštą? Integracija: skaitomos ištraukos tema siejasi su istorija: 19a pradžia, Napoleono atėjimas į Lietuvą, lietuvių bėgimas iš Lietuvos dėl baudžiavos, dėl baudžiauninkų sunkios padėties. Mokiniai jau žino, kad istorinė literatūra tiria žmonijos praeitį, kad tokio tipo kūriniuose aptinkama tikslių faktų, kad vaizduojant praeitį remiamasi istorijos mokslu. Skaitydami skyriaus „Praeitis – tartum gyva” tekstus, mokiniai aptarė aprašytus istorinius įvykius, reiškinius, apibendrino ir svarstė, kokia jų prasmė mūsų laikais, mūsų laikų žmogui. Išanalizavo Gedimino poetinį portretą, aiškinosi, ar Pilėnų žūtis beprasmiška ar prasminga, gilinosi į Maironio praeities įparsminimo variantus, deklamavo eilėraščius istorine tema, rašė rašinį apie istorinės praeities atspindžius Maironio eilėraščiuose. Šių pamokų metu mokiniai mąstė apie Lietuvos praeitį ir dabartį. Dauguma turi ryškų suvokimą arba asmeninę patirtį apie šiandieninę lietuvių tautos emigraciją.

Dalia Agintienė
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Koliažo pagal išeivių kūrybą pristatymas

5a klasės mokiniai vykdo mokyklinį integruotą lietuvių kalbos ir dailės projektą „Lietuvos 100–metį pasitinkant: Kazys Bradūnas”. Mokiniai pirmiausia išsirinko vieną iš išeivių rašytojų eilėraštį ir „Skaitytojo dienoraštyje” turėjo atlikti daug atidžiojo skaitymo ir kūrinio analizės užduočių: nuo dailyraščio iki iliustracijų. Tuomet per dailės pamokas, padedami mokytojos R. Petrikienės, kūrė koliažą, bandydami pavaizduoti dramatiško laiko – pokario atspindžius. Balandžio 4 dieną mokyklos bibliotekoje pristatyta koliažų parodėlė. Mokiniai kalbėjo apie atliktus darbus, buvo renkami geriausiai atlikti darbai.

Dalia Šulcienė
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Balandžio 5 d.

Vyko mokinių laukta literatūrinė viktorina „Linksmasis A. Lindgren pasaulis”, kurią vedė mokyklos bibliotekininkės I. Sokolovienė ir E. Bendžiuvienė. Renginyje netrūko šmaikščių klausimų ir puikios nuotaikos. Popietės pabaigoje buvo apdovanoti daugiausiai mūsų mokyklos bibliotekoje skaitantys mokiniai.

Indra Sokolovienė
Bibliotekininkė

Balandžio 6 d. Paminklas kalbai

4–10 klasių mokiniai statė,, Paminklą kalbai“ iš dėžučių, jas papuošė, užrašė žodžius apie kalbą, knygą, skaitymą. Šis kūrybinis darbas mokiniams patiko, ugdė jų kūrybiškumą, skatino bendradarbiavimą. Kiekvienas mokinys savo darbą pristatė klasės draugams, pasakojo, kaip jam sekėsi kurti, kas padėjo.

Gailutė Stirbienė
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Balandžio 7 d.

Dailyraščio valanda. M. Mažvydo „Katekizmui” – 470 metų
Dailyraštis – dailusis, gražusis raštas… Taip teigia Didysis lietuvių kalbos žodynas. O kas gi nenorėtų gražiai ir taisyklingai rašyti? Taisyklingo, aiškaus rašto įgūdžiams ugdyti šią savaitę mokykloje buvo organizuotas Dailyraščio konkursas, skirtas pirmosios lietuviškos knygos 470 metų sukakčiai paminėti. Susikaupę mokiniai rašė ištrauką iš „Katekizmo“. Bus paskelbti nugalėtojai. Smagu, kad turime mokinių, kurie stengiasi gražiai ir taisyklingai rašyti.

Laima Giržadienė
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Apibendrinimas

Baigėsi savaitė, renginių ciklas, skirtas Gimtajai kalbai, akcentavęs kiekvienam iš mūsų jos reikšmę bei svarbą.

Laima Giržadienė
Lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė