1. B. Martinkienė – metodinės tarybos pirmininkė;
  2. R. Užgalienė – Traksėdžių progimnazijos skyriaus ikimokyklinių grupių pedagogų metodinės grupės pirmininkė;
  3. J. Kutkienė – pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė;
  4. L. Giržadienė – lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  5. V. Tamulionis – matematikos mokytojų metodinės grupės pirmininkas;
  6. E. Jatautaitė-Budrikienė – užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  7. K. Vaitkuvienė – gamtos mokslų ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  8. R. Zdanevičienė – dorinio ugdymo, socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė;
  9. V. Liudienė – menų, technologijų, kūno kultūros ir choreografijos metodinės grupės pirmininkė;
  10. A. M. Tamulionienė – klasės vadovų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės pirmininkė.