1. Finansinės būklės ataskaita 2016 m. 2 ketv.
  2. Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. 2 ketv.
  3. 2016 m. II ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
  4. Priedas Nr. 1