1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2015-12-31 duomenis
 2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015-12-31 duomenis
 3. Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2015-12-31 duomenis
 4. Pinigų srautų ataskaita pagal 2015-12-31 duomenis
 5. 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
 6. Priedas nr. 1
 7. Priedas nr. 2
 8. Priedas nr. 3
 9. Priedas nr. 4
 10. Priedas nr. 5
 11. Priedas nr. 6
 12. Priedas nr. 7
 13. Priedas nr. 8
 14. Priedas nr. 9
 15. Priedas nr. 10
 16. Priedas nr. 11
 17. Priedas nr. 12