Nuotrauka be prierašo.

2015 m. spalio 19-30 d. anglų kalbos vyr. mokytoja R. Bernotienė dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Erasmus + Effective communication and practical teaching and ICT with an introduction to Scottish culture“ Edinburge, Škotijoje. Kursuose dalyvavo pedagogai iš Danijos, Čekijos, Bulgarijos, Prancūzijos, Šveicarijos, Ispanijos, Reunjono.

Kursus vykdė kalbų mokykla Inlingua Edinburgh. Užsiėmimų metu buvo mokoma dirbti su kompiuterinėmis programomis, kurios padeda bendradarbiauti ir bendrauti, paįvairinti pamokas, jas galima pritaikyti mokymosi motyvavimui, mokymuisi per tyrimą, probleminiam mokymui. Išbandytos programos „Mover maker“, „Hot potatoes“, www.weebly.com, www.socrative.com ir t.t. Visos jos labai naudingos, norint paįvairinti mokymo/mokymosi eigą. Be to, buvo aptartos CLIL taikymo galimybės, pasidalinta turima patirtimi šioje srityje.

Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo kursuose užsienyje turi didelę pridėtinę vertę. Tai ne tik pagilintos kompetencijos taikant IKT užsienio kalbų mokyme, atnaujintas požiūris į mokymą/mokomą dalyką, naujų, šiuolaikiškų ugdymo/-si būdų bei metodų taikymas mokymo/-si procese, bet ir sustiprinta europinė dimensija. Tai puiki galimybė pabendrauti su švietėjais iš įvairių Europos šalių, pasidalinti gerąja patirtimi, užmegzti ryšius tolimesniam bendradarbiavimui. Neatsiejama mokymo kursų dalis – kultūrinė – pažintinė veikla.

Sėkmingam projektui būtina sklaida. Mokytoja pasiruošusi dalytis įgyta patirtimi asmeniniuose pokalbiuose, socialiniuose tinkluose, mokyklos bendruomenėje, kitose rajono ir Lietuvos mokyklose. Lapkričio 23 d. 13.45 mokytoja dalinsis gerąja patirtimi – skaitys pranešimą ir ves praktinius mokymus.

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

R. Bernotienė
Mokytoja