Finansinės būklės ataskaita 2014 12
Veiklos rezultatų ataskaita 2014 12
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Pinigų srautų ataskaita
Aiškinamasis raštas 2014 m.
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6
Nr 7 fin
Nr 8
Nr 9
Nr 10
Nr 11
Nr 12
Nr 13