Finansinės būklės ataskaita (2 ketv.)
Veiklos rezultatų ataskaita (2 ketv.)
Priedas Nr.1 (2 ketv.)