Finansinės būklės ataskaita
Veikos rezultatų ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Pinigų srautų ataskaita
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7
Nr. 7 fin
Nr. 8
Nr. 9
Nr. 10
Nr. 11
Nr. 12
Nr. 13
Aiškinamasis raštas 2013 m.