Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla
Eil. Nr. Vardas pavardė – Dalykas – Vadovavimas klasei
Kvalifikacinė kategorija

 1. Aida Skarbalienė – Anglų kalba
  Anglų kalbos mokytoja metodininkė
 2. Alma-Meila Tamulionienė – Matematika – 7a
  Matematikos mokytoja metodininkė
 3. Asta Martinkienė – Technologijos – 7c
  Technologijų mokytoja metodininkė
 4. Asta Vilkytė
  Mokytojo padėjėja
 5. Andžela Varanienė2a
  Pradinių klasių mokytoja metodininkė
 6. Birutė Martinkienė – Biologija, gamta ir žmogus – 7b
  Biologijos mokytoja metodininkė
 7. Daiva Ivanovienė
  Logopedė
 8. Daiva Losienė – Istorija – 6a
  Istorijos mokytoja metodininkė
 9. Daiva Montvidienė – Chemija – 8d
  Chemijos vyresnioji mokytoja
 10. Daiva Preikšienė – Šokis
  Choreografijos vyresnioji mokytoja
 11. Dalia Agintienė – Lietuvių kalba ir literatūra – 8a
  Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
 12. Dalia Šlajienė – Matematika
  Matematikos mokytoja metodininkė
 13. Dalia Savickienė4c
  Pradinių klasių vyresnioji mokytoja
 14. Dalia Šulcienė – Lietuvių kalba ir literatūra
  Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
 15. Edita Bendžiuvienė
  Bibliotekininkė
 16. Eglė Jatautaitė-Budrikienė – Vokiečių kalba – 7d
  Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė
 17. Indra Sokolovienė
  Bibliotekininkė
 18. Inga Kuncaitytė – Fizinis ugdymas
  Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė
 19. Jolanta Kutkienė3a
  Pradinių klasių mokytoja metodininkė
 20. Jovita Ranauskienė – Biologija, gamta ir žmogus – 6c
  Biologijos mokytoja metodininkė
 21. Jūratė Jasaitienė1d
  Pradinių klasių vyresnioji mokytoja
 22. Laima Giržadienė – Lietuvių kalba ir literatūra – 10b
  Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
 23. Laima Macijauskienė1c
  Pradinių klasių mokytoja metodininkė
 24. Laima Sadauskienė – Rusų kalba – 5b
  Rusų kalbos mokytoja metodininkė
 25. Laura Jukniūtė
  Mokytojo padėjėja
 26. Laura Martinkienė – Technologijos
  Technologijų vyresnioji mokytoja
 27. Lijana Šerpytienė1a
  Pradinių klasių mokytoja metodininkė
 28. Liolia Baguckienė – Geografija
  Geografijos mokytoja metodininkė
 29. Liudmila Kazlauskienė5a
  Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja
 30. Milda Urbonaitė
  Mokytojo padėjėja
 31. Miranda Tarvydienė2c
  Pradinių klasių vyresnioji mokytoja
 32. Nida Vismantienė1b
  Pradinių klasių mokytoja metodininkė
 33. Nijolė Pociūtė – Rusų kalba
  Rusų kalbos mokytoja metodininkė
 34. Ramunė Petrikienė – Technologijos, dailė – 9b
  Dailės mokytoja metodininkė
 35. Rasa Dulkienė4a
  Pradinių klasių mokytoja metodininkė
 36. Ričardas Rimkus – Informacinės technologijos
  Informacinių technologijų mokytojas
 37. Rimantė Gailiūnienė – Žmogaus sauga
  Žmogaus saugos vyresnioji mokytoja
 38. Rita Barkauskienė – Informacinės technologijos
  Informacinių technologijų mokytoja metodininkė
 39. Rita Bernotienė – Anglų kalba
  Anglų kalbos mokytoja metodininkė
 40. Rita Zdanevičienė – Etika – 9a
  Etikos mokytoja metodininkė
 41. Roberta Tamošauskaitė – Anglų kalba – 6d
  Anglų kalbos vyresnioji mokytoja
 42. Rolanda Daukantienė – Tikyba – 8c
  Tikybos mokytoja metodininkė
 43. Romualda Jonikienė – Matematika – 10a
  Matematikos mokytoja metodininkė
 44. Sandra Montvilė
  Vyresnioji logopedė
 45. Silvestras Merliūnas – Istorija, pilietiškumo pagrindai
  Istorijos mokytojas
 46. Simona Griciūtė
  Specialioji pedagogė
 47. Snaigė Svipaitė – Fizinis ugdymas – 5d
  Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė
 48. Snieguolė Diekantienė3b
  Pradinių klasių mokytoja metodininkė
 49. Sonata Sabaitienė2b
  Pradinių klasių mokytoja
 50. Stasys Raudys – Anglų kalba
  Anglų kalbos mokytojas metodininkas
 51. Tatjana Saldukienė – Rusų kalba – 6b
  Rusų kalbos mokytoja metodininkė
 52. Vidilija Aidukienė – Muzika
  Muzikos mokytoja metodininkė
 53. Violeta Lukočienė4b
  Pradinių klasių mokytoja ekspertė
 54. Violeta Verbickienė3c
  Pradinių klasių mokytoja metodininkė
 55. Vitas Tamulionis – Matematika, ekonomika ir verslumas – 5c
  Matematikos vyresnysis mokytojas
 56. Vygantas Stoškus – Instrumentinis ansamblis
  Muzikos vyresnysis mokytojas
 57. Živilė Bartkienė – Anglų kalba – 8b
  Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Traksėdžių skyrius
Eil. Nr. Vardas pavardė – Dalykas – Vadovavimas klasei
Kvalifikacinė kategorija

 1. Jolita Lileikienė
  Vyresnioji socialinė pedagogė
 2. Kornelija Šveistienė
  Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 3. Lilija Venckienė
  Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
 4. Remigija Šlyžiuvienė
  Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 5. Rūta Šerniuvienė
  Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja