• Konsolidi bendruomenė, nuolat ieškanti, besimokanti ir kurianti.
  • Moderni ir atsinaujinanti.
  • Vertinanti išliekamąsiais vertybes, skiepijanti doros ir sveikos gyvensenos principus
  • Bendradarbiavimas (mokytojai, mokiniai ir tėvai ) sukuria saugią, patrauklią ir modernią organizaciją, kurioje savo vietą atranda kiekvienas bendruomenės narys.