Mokykla:

  • Teikianti  pagrindinį išsilavinimą
  • Mokanti savarankiško gyvenimo pagrindų
  • Ugdanti grožio, gėrio pajautimą
  • Skiepijanti pagarbą ir meilę šeimai, draugams, tėvynei, švietimo institucijai