Eil.nr. Vardas pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1. Audrius Astasevičius Direktorius II vadybinė
2. Dalia Šiaudvytienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui II vadybinė
3. Danguolė Norkuvienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui II vadybinė
4. Laima Aušrienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui II vadybinė
5. Rita Užgalienė Traksėdžių progimnazijos skyriaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui III vadybinė
6. Rimantė Gailiūnienė Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams