Mokykla:

  • Teikianti  pagrindinį išsilavinimą
  • Mokanti savarankiško gyvenimo pagrindų
  • Ugdanti grožio, gėrio pajautimą
  • Skiepijanti pagarbą ir meilę šeimai, draugams, tėvynei, švietimo institucijai
  • Konsolidi bendruomenė, nuolat ieškanti, besimokanti ir kurianti.
  • Moderni ir atsinaujinanti.
  • Vertinanti išliekamąsiais vertybes, skiepijanti doros ir sveikos gyvensenos principus
  • Bendradarbiavimas (mokytojai, mokiniai ir tėvai ) sukuria saugią, patrauklią ir modernią organizaciją, kurioje savo vietą atranda kiekvienas bendruomenės narys.

1974 metais Šilutėje pastatyta nauja mokykla – III-ioji vidurinė mokykla. Pirmaisiais metais mokėsi 1245 moksleiviai, dirbo 51 mokytojas. Plačiau »