Direktorius: Audrius Astasevičius, II vad. kvalifikacija
Mokyklos tarybos pirmininkas: Ingrida Juodžentienė
Mokyklos tipas: pagrindinio ugdymo
Mokomoji kalba: lietuvių

Eil.nr. Vardas pavardė Pareigos
1. Audrius Astasevičius Direktorius
2. Dalia Šiaudvytienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Danguolė Norkuvienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
4. Laima Aušrienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
5. Rita Užgalienė Traksėdžių skyriaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui
6. Rimantė Gailiūnienė Ūkvedė

Mokykla:

  • Teikianti  pagrindinį išsilavinimą
  • Mokanti savarankiško gyvenimo pagrindų
  • Ugdanti grožio, gėrio pajautimą
  • Skiepijanti pagarbą ir meilę šeimai, draugams, tėvynei, švietimo institucijai
  • Konsolidi bendruomenė, nuolat ieškanti, besimokanti ir kurianti.
  • Moderni ir atsinaujinanti.
  • Vertinanti išliekamąsiais vertybes, skiepijanti doros ir sveikos gyvensenos principus
  • Bendradarbiavimas (mokytojai, mokiniai ir tėvai ) sukuria saugią, patrauklią ir modernią organizaciją, kurioje savo vietą atranda kiekvienas bendruomenės narys.

1974 metais Šilutėje pastatyta nauja mokykla – III-ioji vidurinė mokykla. Pirmaisiais metais mokėsi 1245 moksleiviai, dirbo 51 mokytojas. Plačiau »